Kultur konst
Bildkonstnär Gör Djurmosaik Av Pengar
Det finns många sätt att skapa konstverk. Vissa människor ritar bilder från minnet, andra föredrar att observera naturen och rita den, vissa människor kommer med surrealistiska ideer och överför dem till papper eller ritar i digitalt format, och vissa föredrar att skapa egna konstverk från befintliga material. Visuell designer Charis Tsevis kom med en ganska […
Raketnica Blog