Intressant
Kommer Monkey Pox att bli den nya COVID?
När världen långsamt återhämtar sig från COVID — pandemin och störtar i krig med Ryssland, forskare och läkare har uttryckt oro över ett annat virus som kan infektera många av oss utan byxor — apkoppor. Monkey pox-patienter har redan bekräftats i Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike, Portugal, Sverige, Belgien, USA, Kanada och Australien. Experter är […
Raketnica Blog