Cookie policy

Bjud in till Undoubtedly Finance( ”Webbplatsen”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”). Denna personliga integritetsplan (”den personliga integritetspolicyn”) är avsedd att definiera vår praxis avseende den information vi kan samla in från dig när du använder webbplatsen, hur vi kan använda sådan information, samt tillgängliga alternativ och rättigheter.

DIN AUKTORISERING

GENOM ATT ÅTKOMMA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU VILLKOR SOM STÅR I DENNA SEKRETESSPOLICY, INKLUSIVE TILL INSAMLING OCH HANTERING AV DINA INDIVIDUELLA DETALJER (SOM DEFINIERAS NEDAN) OM DU BESTÄMAR ATT ERBJUDA USA MED. OM DU INTE ACCEPTERAR NÅGON VILLKOR SOM HÄR, FÅR DU INTE TILLGÄNGLIGA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Observera: du är inte skyldig enligt lag att förse oss med någon individuell information. Du inser alltså såväl som håller med om att du förser oss med personlig information på egen fri vilja. Du samtycker alltså till att vi kan ackumulera och använda sådan personlig information i enlighet med denna integritetspolicy och alla typer av lämpliga regler och policyer.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN FRÅN VÅRA ANVÄNDARE?
Icke-personlig information: Oidentifierade och icke-identifierbara detaljer relaterade till användare, som kan göras tillgängliga för oss eller samlas in direkt genom deras användning av webbplatsen. Sådan Icke-personlig information gör det inte möjligt för oss att identifiera individen från vilken den samlades in, och består huvudsakligen av teknisk såväl som aggregerad användningsinformation som inte är kopplad till en identifierbar person, såsom identifieringen såväl som operativsystemet. som webbläsare, smarttelefonversion, operativsystemvariation, varaktighet för användning av webbplatsen, kundens ”klickströms”-uppgift, tangentbordsspråk och så vidare – Individuell information: Separat identifierbar information, specifikt information som känner igen en specifik eller kan med prisvärda initiativ eller tillsammans med extra information vi har tillgång till, möjliggöra igenkänning av en specifik, eller kan vara av personlig eller känslig natur. Sådan individuell information som samlas in av oss innehåller följande typer av information: IP-adress, verktygsidentifierare, personlig information om användningen av webbplatsen, bestående av namn, e-postadress, telefonnummer, adress.

Vi samlar inte in någon personlig information från dig eller relaterad till dig utan ditt tillstånd, vilket bland annat förvärvas genom ditt aktiva godkännande av villkoren och även sekretessplanen.

HUR SAMLAR VI IN INFORMATION OM VÅRA ANVÄNDARE?

Vi samlar information via din användning av webbplatsen. Med andra ord, vi är medvetna om din användning av webbplatsen och kan också samla in, samla in och banda in detaljerna för sådan användning, inklusive genom att använda ”cookies” och andra moderna spårningstekniker, som mer detaljerat i Area 7 som listas nedan.
Vi samlar in uppgifter som du lämnar till oss frivilligt. Vi samlar till exempel individuella uppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder webbplatsen eller ringer oss.
VARFÖR SAMLAR VI IN INFORMATION OM VÅRA ANVÄNDARE?

Att tillhandahålla och även driva vår webbplats och tillhörande lösningar.
För att visa eller skicka ut reklam- och marknadsföringsmaterial till dig samt grundläggande såväl som individualiserat webbinnehåll och reklam.
För att kunna tillhandahålla och även förbättra Webbplatsen, erbjuda Användarna både teknisk hjälp och support.
För att skicka dig uppdateringar, meddelanden, notiser, nyheter och även tillagd information om webbplatsen och även relevanta lösningar.
Att producera samlade statistiska uppgifter såväl som diverse annan kumulativ information och/eller annan definitiv information som är icke-personlig, där vi och/eller våra servicepartners kan dra nytta av för att driva och förbättra vår webbplats och erbjuder även relaterade lösningar.
Att följa relevanta riktlinjer eller policyer och/eller feedback eller motstå lagliga förfaranden gentemot oss eller våra dotterbolag.
AUKTORISERADE SKÄL FÖR ATT SAMLA IN INFORMATION OM VÅRA ANVÄNDARE

Vi samlar in och behandlar även dina uppgifter för de funktioner som definieras i denna plan, baserat på minst en av listan nedan för lagliga grunder:
Med ditt godkännande: Vi ber om ditt kontrakt för att behandla din information för vissa syften och du kan när som helst dra tillbaka din auktorisation. Vi ber om ditt samtycke för att ge dig personligt innehåll och annonser genom användning av cookies;
Berättigade intressen: Vi behandlar dina uppgifter för våra genuina passioner samtidigt som vi tillämpar lämpliga skyddsåtgärder som skyddar din integritet. Detta indikerar att vi behandlar din information för saker som att hitta, skydda mot eller på annat sätt lösa bedrägerier, missbruk, skydd, användning, kapacitet eller tekniska problem med våra lösningar, skydda mot skada på medborgerliga friheter, byggnad eller säkerhet och säkerhet i våra bostäder eller kommersiella fastigheter, eller våra kunder, eller allmänheten som krävs eller tillåts enligt lag; Genomdriva rättsliga anspråk, inklusive utredning av potentiella överträdelser av denna integritetsplan; för att följa och/eller uppfylla vårt ansvar enligt relevanta regler

villkor, policy, riktlinjer, branschkrav och även avtalsmässiga behov, juridisk process, stämningar eller myndighetskrav, såväl som våra användarvillkor.

VAR FÖRVARAR VI ENskild persons PERSONUPPGIFTER?

Information om kunderna kommer säkerligen att bevaras, bearbetas och sparas av oss och även våra auktoriserade medarbetare och tjänsteleverantörer i USA, och även som väsentligt, i säker molnlagring, som tillhandahålls av vår tredje parts tjänsteleverantör.

Även om datasäkerhetslagstiftningen i ovanstående jurisdiktioner kan skilja sig från lagarna i ditt hus eller din plats, vänligen inse att vi, våra medarbetare och även vårt företag som lagrar eller förfinar din personliga information på våra vägnar är dedikerade till att hålla den skyddad samt skyddade, i enlighet med denna integritetsplan och även marknadskrav, oavsett vilken typ av lägre juridiska krav som kan användas inom deras territorium.

Du godkänner härmed området för lagringsutrymme samt överföring av uppgifter enligt ovan.

VEM DELAR VI KUNDINFORMATION MED OCH VARFÖR?

Vi kan dela din individuella information med tredje parter (eller på annat sätt tillåta dem tillgång till den) bara i enlighet med sätt och omständigheter:
För att tillgodose alla lämpliga regler, riktlinjer, rättsprocesser, stämningar eller myndighetsförfrågningar, närhelst våra företag i god tro tror att de är legitimt bundna att dela sådan information
Att införa denna integritetspolicy och användarvillkoren som består av granskning av potentiella brott därav
För att upptäcka, stoppa eller på annat sätt ta itu med bedrägerier, säkerhet och säkerhet eller tekniska problem
För att reagera på individens supportförfrågningar
Att reagera på påståenden om att samtalsdetaljer eller andra exklusiva eller exklusiva detaljer (t.ex. namn, e-postadress, etc) för en tredje part faktiskt har använts, publicerats eller överförts utan deras tillstånd eller som en typ av trakasserier
För att skydda rättigheterna, byggnaden eller personlig säkerhet och säkerhet för oss, våra användare eller allmänheten
När vi genomgår någon typ av kontrollförändring, som består av att använda sammanslagning, upphandling eller köp av alla eller avsevärt alla dess tillgångar
För att samla in, hålla och/eller hantera kunders personliga uppgifter genom vår ackrediterade tredjepartsleverantör, som avses nedan, som kan ligga utanför Israel (till exempel: Google Analytics, Amazon Web Solutions, Hotjar) Sådana tredjepartsleverantörer kan få eller på annat sätt ha tillgång till våra användares individuella information, beroende på var och en av deras särskilda uppgifter och mål för att underlätta och även förbättra vår webbplats och även relaterade lösningar, särskilt för att tillåta molnorganiseringstjänster, servering av individualiserat innehåll och även reklam, analys av funktionaliteten och även användning av vår webbplats. samt endast får använda den för sådana syften
I enlighet med ditt uttryckliga godkännande före avslöjandet.

För att undvika osäkerhet kan vi komma att dela anonymiserad eller avidentifierad information med vilken annan tredje part som helst, efter vår egen bedömning.

ANVÄNDA COOKIES OCH ANNAN ÖVERVAKNING AV MODERN TEKNIK

Vi använder särskild övervakning samt spårar modern teknik, inklusive sådana som tillhandahålls av tredje parts leverantör. Dessa moderna teknologier används för att underhålla, erbjuda och även förstärka vår webbplats på återkommande basis, och för att ge en bättre upplevelse till våra kunder. Till exempel tillåter dessa tekniker oss att: (i) spåra våra kunders val och även bekräftade sessioner, (ii) skydda vår webbplats genom att upptäcka oregelbundna beteenden, (iii) fastställa tekniska problem och även öka den totala effektiviteten på vår webbplats , (iv) producera och hålla reda på analyser, och även (v) leverera riktade annonser till dig som är mycket mer skräddarsydda för dig baserat på dina surfaktiviteter och även förmodade intressen och spåra annonsprestanda (För att ta reda på mer om denna metod, klicka på denna länk: http://www.aboutads.info/choices/).

Se vår cookieplan på: …

Ta reda på mer om dina val och hur du väljer bort att spåra modern teknik:

För att ta bort eller blockera någon form av spårningsteknik, se ”Assistans”-platsen på din webbläsare för ytterligare riktlinjer, eller så kan du också välja bort övervakningsinnovationer från tredje part genom att följa anvisningarna som erbjuds av varje tredje parts företag i sin personliga integritetsplan som tillhandahålls över eller går till www.youronlinechoices.eu. Observera ändå att om du tar bort någon av våra moderna spårningstekniker eller inaktiverar framtida moderna övervakningstekniker kan det hindra dig från att komma åt särskilda områden eller funktioner på vår webbplats, eller på annat sätt påverka din kundupplevelse negativt.

OMYNDIGARE

För att använda vår sida måste du vara över sexton år (16 ). Vi samlar inte medvetet in personlig information från minderåriga under sexton år (16) och vill inte göra det. Vi bokar rätten att kräva gamla bevis när som helst för att säkerställa det

vi kan verifiera att minderåriga under sexton år (16) inte använder webbplatsen.

DETALJER SÄKERHET OCH SÄKERHET

Vi använder branschriktlinjer såväl som planer för att garantera säkerheten för användarnas personuppgifter, minska farorna som härrör från förlust av detaljer och undvika otillåten användning av någon form av sådan information. Ingen åtgärd kan ge absolut informationssäkerhet.

DATABEVARING

Vi bevarar den personliga informationen vi samlar in så länge som krävs för att förse dig med våra tjänster samt för att följa lämpliga lagar och lagar. Efter det tar vi antingen bort från våra system eller anonymiserar det utan mer meddelande till dig.

Om du återkallar ditt samtycke till att vi förfinar dina personuppgifter kommer vi att radera din personliga information från våra system (annat än i den utsträckning sådan information helt eller delvis följer någon form av lämplig riktlinje eller förordning och/eller feedback eller försvara sig mot lagliga förfaranden kontra oss eller våra medarbetare).

UPPGRADERA, SKAFA EN KOPIA AV ELLER RADERA DINA INDIVIDUELLA UPPGIFTER

Om den lag som är lämplig för dig ger dig sådana lagliga rättigheter kan du be om att få tillgång till, rätta till eller radera dina personliga uppgifter som sparas i våra system. Du kan dessutom begära vår verifiering av om vi behandlar din personliga information.

Med förbehåll för begränsningarna i lagstiftningen kan du begära att vi uppgraderar, rättar till eller raderar felaktig eller inaktuell information. Du kan på samma sätt be om att vi skjuter upp med hjälp av alla typer av personliga uppgifter vars riktighet du motsätter oss medan vi validerar ställningen för den informationen.

Med förbehåll för begränsningarna i lagstiftningen kan du på samma sätt ha rätt att få den personliga information du direkt gav oss (exklusive data som vi fått från olika andra källor) i en strukturerad, allmänt använd, samt maskinläsbar layout och kan förtjäna att skicka sådana uppgifter till en extra fest.

Om du vill utarbeta någon av dessa medborgerliga friheter, kontakta oss på: contact@walletelectrum.org. När vi hanterar dessa förfrågningar kan vi begära extra information för att verifiera din identifiering och även din förfrågan. Observera att på begäran om att ta bort din personliga information kan vi komma att behålla sådan information helt eller delvis för att följa alla tillämpliga riktlinjer eller förordningar och/eller reaktioner eller förhindra lagliga förfaranden mot oss eller våra medarbetare.

För att ta reda på om dessa rättigheter avser dig och andra frågor som rör personlig integritet kan du kontakta din regionala dataskyddsmyndighet om du har frågor som rör dina rättigheter enligt lokal lagstiftning.

UPPDATERINGAR AV DENNA PERSONLIGA SEKRETESSPOLICY

Vi planerar rätten att ändra denna policy när som helst, så besök den här sidan igen ofta. Vi kommer säkerligen att meddela dig om betydande justeringar av denna integritetsplan genom att omvandla webblänken till den personliga integritetspolicyn på webbplatsen. Sådana betydande ändringar kommer säkerligen att fungera sju (7) dagar efter att ett sådant meddelande lämnades på vår webbplats. Annars träder alla olika andra ändringar av denna integritetspolicy i kraft från och med det angivna ”Senast ändrade”-datumet och din fortsatta användning av webbplatsen efter det senast reviderade datumet kommer att utgöra ett godkännande av, och samtycke att vara bunden av, dessa ändringar.

ALLMÄN INFORMATION

Denna integritetspolicy, dess tolkning, och alla anspråk och tvister relaterade till denna, ska styras av lagarna i staten Israel, utan respekt för dess straffrättsliga principer. Alla sådana anspråk och tvister ska tas in, och du samtycker härmed till att de prövas i och exklusivt avgörs av en domstol med behörig jurisdiktion i Tel Aviv, Israel.

Denna integritetspolicy skrevs på engelska och kan översättas till andra språk för din bekvämlighet. Om en översatt (icke-engelsk) version av denna sekretesspolicy på något sätt strider mot den engelska versionen, ska bestämmelserna i den engelska versionen ha företräde.

HAR NÅGRA FRÅGOR?

Om du har några frågor (eller kommentarer) angående denna integritetspolicy är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till oss på: contact@walletelectrum.org och vi kommer att anstränga oss för att svara inom en rimlig tidsram.

Raketnica Blog